Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als (vervanging van) medisch advies dan wel als behandeling van een diëtist en houdt ook geen rekening met uw persoonlijke gezondheidssituatie. Indien nodig, raadpleeg uw arts of specialist alvorens gebruik te maken van de informatie op deze website.

Ondanks dat de informatie op deze website met veel zorg en aandacht is samengesteld, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Pure Green Remedies behoudt zich het recht voor op elk moment onderdelen te wijzigen of in te trekken zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Pure Green Remedies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van informatie op deze website, noch voor schade als gevolg van het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op deze website.

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Pure Green Remedies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pure Green Remedies. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure Green Remedies is het niet toegestaan om informatie en beelden die via deze website worden verstrekt te verspreiden of te kopiëren.

Pure Green Remedies behoudt zich het recht voor om deze disclaimer zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

jolanda 24 7 2016 v2

 

Pure Green Remedies

 Welkom bij Pure Green Remedies. Hier vind je informatie over gezondheid, schoonheid en remedies.

 

 

  instagram klein official pinterest logo tile 300x300

Contact

Heb je na het bekijken van deze website nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar het onderstaande adres.

info@puregreenremedies.nl